בריכה צבעונית מתנפחת בעלת רצפה מתנפחת ורכה לבני שנתיים ומעלה.